Disclaimer

Copyright © 2015 Heijmans Kantoorservice, alle rechten voorbehouden Het copyright van de inhoud van deze site berust bij Heijmans Kantoorservice.
De informatie en foto's op deze website mogen op geen enkele manier worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, microfilm, geluidsband, elektronisch of op welke andere wijze dan ook.

Overname van informatie (tekst en afbeeldingen) is uitsluitend toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van Heijmans Kantoorservice.

Website

Deze website is een product van Heijmans Kantoorservice. Heijmans Kantoorservice besteedt uiterste zorg aan het zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk maken en houden van de inhoud van www.heijmans-kantoorservice.nl.
Het is echter mogelijk dat de inhoud van deze site incompleet en/of incorrect is.

Aan de inhoud van deze website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.


Meer weten? Stuur een e-mail